Maxmo motorbåtsklubb r.f.

Grundad 1987 - Maxmo

MMK

Välkommen

Maxmo motorbåtsklubb är en registrerad förening som har sitt säte i Maxmo och verksamhetsområde i skärgården som sträcker sej från Vasa i söder till Nykaleby i norr.

Klubben har sin verksamhetspunkt vid Nabben i Tottesund.

Till verksamheten hör att underhålla hela Maxmo skärgårds farleder och säkerställa trygga båtrutter för alla medlemmar och de som rör sej i skärgården med båt.

Kontakta oss när ni märker att någon remmare är ur possition, försvunnen eller på rymmen, så kan vi ta hand om saken så snabbt som möjligt för att undvika att någon farlig situation uppstår.

Händelsekalender

2020

Båtbesiktning måndagen den 15.6.2020 kl. 18:00 vid Nabben.

Årsmöte vid Tottesunds Herrgård måndagen den 1.6.2020.

Spotlight

Styrelsen vill att alla som har en e-post adress informerar klubben om den. Vi försöker så småningom gå över till e-post i stället för brev och därför önskar vi att ni meddelar om uppdateringar i e-post addressen.

Klicka på 'Din e-mail' i menyn för att registrera, eller skicka e-post till maxmomotorbatsklubb@live.fi

Informationsbrevet i pdf format.

Understöd

Hjälp föreningen att hjälpa

Understöd föreningen för antingen anonymnt eller bli medlem genom att kontakta oss.

Alternativt så kan du skriva ut understödsbankgiro.